Regulamin zakupów

 

Niniejszy dokument zawiera uregulowania sprzedaży e-booka Nocne fotografowanie (dalej: Publikacji) za pośrednictwem witryny internetowej nocnefotografowanie.pl.

Informacje ogólne

Regulamin ważny od: 10 października 2015 r

Właścicielem marki Nocne fotografowanie oraz witryny internetowej http://nocnefotografowanie.pl/ jest firma Apricot Sławomir Gawryluk (dalej Apricot) z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wierzbowaj 3a/1 (NIP: 542 153 11 40, REGON: 200377595).

Korzystanie z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej http://nocnefotografowanie.pl jest bezpłatne, jednak zakup e-booka wiąże się z uiszczeniem opłaty za licencę użytkownika.

Zakup e-booka

Zakup e-booka wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnie obowiązującą ceną prezentowaną na stronie http://nocnefotografowanie.pl/

Użytkownik dokonując zakupu zawiera umowę licencyjną na użytkowanie publikacji elektronicznej.

Użytkownik witryny, który chce dokonać zakupu zobowiązany jest do podania danych umożliwiających przeprowadzenie sprzedaży, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dodatkowo użytkownik może podać dane do faktury jeżeli chce aby została wystawiona faktura.

Płatność za e-booka może być przeprowadzona w formie tradycyjnego przelewu bankowego lub za pośrednictwem płatności on-line.

W obu przypadkach płatności obsługiwane są przez firmę PayU.

Nie ma możliwości dokonania płatności gotówką lub poza systemem PayU.

Licencja użytkownika

Użytkownik poprzez zawarcie umowy licencyjnej otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z Publikacji przez czas nieokreślony, zezwalającą Użytkownikowi na ściągnięcie i zapisanie Publikacji na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach końcowych oraz korzystanie z Publikacji na zasadach opisanych poniżej.

Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania Publikacji w jakikolwiek sposób, wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania Publikacji za pomocą stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych i tym podobnych.

Użytkownik oświadcza, iż ma świadomość tego, że korzystanie z Publikacji wymaga zainstalowania na urządzeniu końcowym aplikacji (czytnika) umożliwiającej wyświetlanie plików PDF (np. Adobe Reader).

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Ze względu na cyfrowy charakter publikacji nie ma możliwości odstąpienia od umowy po fizycznym pobraniu pliku Publikacji.

W przypadku uszkodzenia pobranego pliku użytkownik powinien skontaktować się z wydawnictwem e-mailowo: kontakt@nocnefotografowanie.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wydawnictwo i Autor nie gwarantują uzyskania żadnych konkretnych rezultatów fotograficznych po lekturze poradnika.

Postanowienia końcowe

Wszelkie problemy napotkane podczas użytkowania serwisu, użytkownik powinien zgłosić e-mailowo na adres: kontakt@nocnefotografowanie.pl 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka prywatności.